TỔNG HỢP

thành thử việc phủ mạ kẽm nhúng nóng trong suốt thời điểm này là điều nhu yếu, hầu hết nhiều tác phẩm thép

Thì về căn bản đặc điểm của thép là một trong suốt những thành quả đễ bị oxy hóa vì môi trường phải điều này sẽ gây tác động...
Continue Reading
TỔNG HỢP

LỘ TRÌNH CỦA ĐỀ ÁN SỐ HOÁ TRUYỀN HÌNH Cho tới 31/12/2015, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội Thủ Đô

Trong giai đoạn một Cho tới 31/12/2015, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội Thủ Đô (cũ), Thành Phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, TP Đà...
Continue Reading
TỔNG HỢP

Nông dân Nghi Lộc trồng nhân trần, mã đề chống hạn, thu nhập cao nắng nóng và khô hạn quanh năm

Để đối phó với khí hậu nắng nóng & khô hạn quanh năm, người dân xã Nghi Văn, Nghi Kiểu, Nghi Lâm… huyện Nghi Lộc đã trồng cây dược...
Continue Reading